Νέο µοντέλο της οικογένειας τρίτης γενιάς HP Latex 370

 • Home
 • News
 • Νέο µοντέλο της οικογένειας τρίτης γενιάς HP Latex 370
HP_Latex_370_Rollup_100x210

3-λίτρα µελάνια  Λειτουργικότητα

3-λίτρα µελάνια 

 • Λειτουργικότητα και βέλτιστη οικονοµία 
 • Οικολογικά µελάνια µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
 • Εκτύπωση χωρίς επίβλεψη 
 • Οι HP Latex printing προσφέρουν υψηλότερα κέρδη από ό, τι οι eco-solvent 
 • Προεγκατεστηµένα δεκάδες profile υλικών εκτύπωσης 
 • ∆υνατότητα download εκατοντάδων profile online 
 • Οικονοµία / Ποιότητα / Αντοχή 
 • Χωρίς γδαρσίµατα

Images:

Share this post with your friends

Thank you!

Your Message has been sent succesfully.