Νέο µοντέλο της οικογένειας τρίτης γενιάς HP Latex 370

3-λίτρα µελάνια  Λειτουργικότητα 3-λίτρα µελάνια  Λειτουργικότητα και βέλτιστη οικονοµία  Οικολογικά µελάνια µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά  Εκτύπωση χωρίς επίβλεψη  Οι HP Latex printing προσφέρουν υψηλότερα κέρδη από ό, τι οι eco-solvent  Προεγκατεστηµένα δεκάδες profile υλικών εκτύπωσης  ∆υνατότητα download εκατοντάδων profile online  Οικονοµία / Ποιότητα / Αντοχή  Χωρίς γδαρσίµατα Images: