Βαφή με Πούδρα για Παραθαλάσσιες Κατασκευές

  • Home
  • News
  • Βαφή με Πούδρα για Παραθαλάσσιες Κατασκευές
unnamed-11

3 Βήματα για την Προδιαγραφή

Τα μεταλλικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται κοντά στην θάλασσα κινδυνεύουν από την γρήγορη αλλοίωση των επιχρισμάτων και την διάβρωση, πολύ περισσότερο απ’ ότι σε αστικό περιβάλλον. Με κατανόηση των κινδύνων και προδιαγραφή με τα ενδεδειγμένα χρώματα και κατεργασίες, μπορεί να διασφαλιστεί για κάθε παραθαλάσσιο έργομακροχρόνια αντοχή και χαρακτηριστικά που διατηρούν τον αρχικό τους σχεδιασμό. Τα έργα κοντά στις ακτές είναι εκτεθειμένα σε έντονη ηλιοφάνειακαι UV ακτινοβολία, στους ανέμους και σε διαβρωτικά ιόντα από τα θαλάσσια άλατα. Η επίδραση τους στις βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να αποβεί καταστροφική σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά εάν η συντήρηση είναι δύσκολη ή χαμηλής συχνότητας. Εάν το υλικό του επιχρίσματος είναι ακατάλληλο για να αντέξει στην υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί να απολέσει γρήγορα την αρχική του απόχρωση και στιλπνότητα. Εάν το μεταλλικό υπόστρωμα δεν έχει υποστεί την κατάλληλη προεργασία, υδρατμοί, σκόνη και σωματίδια άλατος μπορούν να διαπεράσουν σχετικά εύκολα το προστατευτικό επιφανειακό στρώμα του επιχρίσματος, καινα διαβρώσουν το αλουμίνιο ή τον χάλυβα. Εφαρμόζοντας τα παρακάτω 3 απλά βήματα επιτυγχάνεται η επιλογή του κατάλληλου συστήματος βαφής:

Βήμα 1
Επιλογή χρώματος που πληροί τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα 

Οι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής για τα μέταλλα δεν είναι όλες ίδιες, αλλά οι συνταγές τους και οι πρώτες ύλες τους ποικίλλουν ανάλογα με την ζητούμενη αντοχή σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. H διεθνής Πιστοποίηση Qualicoat, που συναντάται κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και η Πιστοποίηση GSΒ, διαδεδομένη στην Ευρώπη και κυρίως στην Γερμανία, συστήνουν για τις παραθαλάσσιες κατασκευές τηνχρήση χρωμάτων πούδραςQualicoat Class 2 και GSB Master, αντίστοιχα. Το διεθνές Πρότυπο τουAmerican Architectural Manufacturers Association (AAMA), περισσότερο διαδεδομένο στις αγορές των ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στην Αυστραλία, συστήνει χρώματα πούδρας πουπερνούν με επιτυχία 5 έτη δοκιμή Florida ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ΑΑΜΑ 2604. Τα χρώματα χαμηλότερης πιστοποίησης, Qualicoat Class 1, GSB standard, AAMA 2603 και Australian Standard AS3715 δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες, και εμφανίζουν πρόωρη γήρανση.

Βήμα 2
Επιλογή κατάλληλης προεργασίας μετάλλου προ της εφαρμογής πούδρας 

Μία πούδρα βαφής υψηλών προδιαγραφών αναμένεται να επιτύχει τις καλύτερες επιδόσεις μόνον όταν η μεταλλική επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται έχει υποστεί την αρμόζουσα προεργασία, όπως υποδεικνύεται στο τεχνικό δελτίο του χρώματος. Ανάλογα με το μεταλλικό υπόστρωμα, αλουμίνιο ή χάλυβα, για την χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον είναι απαραίτητη η ενδεδειγμένηαπό τον παραγωγό προεργασία του με χημικά, σε στάδια & συνθήκες που πληρούν συγκεκριμένες διεθνείς πιστοποιήσεις, ή και ηχρήση ασταριού πούδρας. Έτσι, αφενός θα επιτευχθεί άριστη πρόσφυση του τελικού χρώματος, και, αφετέρου, θα διασφαλιστεί η προστασία του μετάλλου από την επίθεση των διαβρωτικών ιόντων που διαπερνούν το φιλμ του χρώματος Δυστυχώς, επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι ένα εξαιρετικό χρώμα πούδρας αρκεί από μόνο του να προσθέσει μακροζωία στην βαμμένη επιφάνεια, και παραλείπεται συχνά η κατάλληλη προδιαγραφή για την χημική προεργασία του μετάλλου, γεγονός που οδηγεί σε ξεφλουδίσματα και διαβρώσεις. Εξίσου σημαντική με την ορθή προδιαγραφή της προεργασίας, είναι και η επιλογή του κατάλληλου, πιστοποιημένου κατά Qualicoat ή/και GSB βαφείου πούδρας, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των υλικών, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες από τους παραγωγούς διαδικασίες.

Βήμα 3
Εγγύηση Χρώματος ανά Έργο “Interpon ProjectQuarantee”

Προδιαγράφοντας χρώμα πούδρας που έχει σχεδιαστεί και συνοδεύεται από εγγύηση έργου Interpon Project Quarantee, διασφαλίζεται η προστασία από κιμωλίαση, ρωγματώσεις επιχρίσματος, απώλεια γυαλάδας και μεταβολή απόχρωσης πέραν συγκεκριμένων ορίων, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την συντήρηση της βαμμένης επιφάνειας και τις επισκευές εκδορών που συνοδεύουν την εγγύηση, για κάθε συγκεκριμένο χρώμα σε συγκεκριμένο έργο, ανάλογα με την γεωγραφική του θέση. Οι Project Guarantees παρέχονται υπό προϋποθέσεις μόνο σε βαφεία που είναι Interpon Approved Applicators. Οι πούδρες βαφής Interpon D2525, περνούν με επιτυχία την δοκιμή φυσικής γήρανσηςFlorida 5 ετών, είναι πιστοποιημένες κατά Qualicoat Class 2, GSB Master και ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΑΑΜΑ 2604. Προσφέρονται σε πληθώρα αποχρώσεων και σε στιλπνότητα gloss, satin ή matt και παρουσιάζονται στα χρωματολόγια Structura, Futura, Anodic και ultra matt Precis. Συνοδεύονται απόProject Guarantees χρώματος ανά έργο που φθάνουν τα 25 έτη.

Images:

Share this post with your friends

Thank you!

Your Message has been sent succesfully.