Βαφή με Πούδρα για Παραθαλάσσιες Κατασκευές

3 Βήματα για την Προδιαγραφή Τα μεταλλικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται κοντά στην θάλασσα κινδυνεύουν από την γρήγορη αλλοίωση των επιχρισμάτων και την διάβρωση, πολύ περισσότερο απ’ ότι σε αστικό περιβάλλον. Με κατανόηση των κινδύνων και προδιαγραφή με τα ενδεδειγμένα χρώματα και κατεργασίες, μπορεί να διασφαλιστεί για κάθε παραθαλάσσιο έργομακροχρόνια αντοχή και χαρακτηριστικά που …

Βαφή με Πούδρα για Παραθαλάσσιες Κατασκευές Read More »