3Μ Envision 480Cv3

Το European Digital Press Association (EDP) παρουσιάζει και βραβεύει το… Το European Digital Press Association (EDP) παρουσιάζει και βραβεύει το 3Μ Envision 480Cv3 για ντύσιμο οχημάτων καθώς και την πλαστικοποίηση του 8548.