Σύστημα υψηλής ασφάλειας για διαβάσεις πεζών

  • Home
  • News
  • Σύστημα υψηλής ασφάλειας για διαβάσεις πεζών
Σύστημα υψηλής ασφάλειας για διαβάσεις πεζών

Το σύστημα που σώζει ζωές

Το σύστημα κυρίως χρησιμοποιείται σε πολυσύχναστες διαβάσεις πεζών, όπως για παράδειγμα κοντά σε σχολεία, εμπορικά κέντρα, πάρκα, αθλητικά κέντρα κτλ.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε με τον αισθητήρα ανίχνευσης πεζών στην άκρη της διάβασης, είτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιείται ο οδικός φωτισμός και οι αναλαμπών φανοί και στα δύο σημεία της διάβασης.

Το σύστημα είναι αυτόνομο και δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε άλλη συσκευή ή στον οδικό φωτισμό. Ο φωτισμός 3 σταδίων των αναλαμπών φανών εγγυάται την μέγιστη απόδοση προειδοποίησης του οδηγού για την παρουσία πεζού στην διάβαση.

Learn More

Share this post with your friends

Thank you!

Your Message has been sent succesfully.